Beside my hustle mindset, designing, exploring my new fashion trends and spending time with my favorite people and my dog I am a very spiritual person, impressed by the universe and the power of our thoughts.

Because my definition of a successful woman is a whole package and I do my best to live by it every single day.

I’m writing this blog post in hope of inspiring you to take your life in your hands, to create your tomorrow and live a more happy life.
Why? Because you deserve it and because you can.
This is a wonderful journey, not always easy, but worth every minute on a path of discovering yourself, your power and your spiritual side.

My favorite teacher is Ana Bučevič, motivational speaker and best selling author from Split in Croatia, who shares her knowledge on her Youtube channel called Safari duha and in her wonderful books.
Everyone needs to find their favorite because I think you have to feel the connection with your teacher to really experience all the knowledge he or she is giving to you. Beside her I also love dr. Wayne Dyer, Abraham Hicks, and one and only Louise Hay. You have my warmest recommendation to explore those authors and wonderful teachers and please don’t let time be your excuse. We always need to find the time for ourselves in our busy schedule, if not there is something really wrong with it and precisely because of that you, even more, need to find the time.

One of my favorite discoveries was and still is every single time, is that we are all creators of our future – of every next moment, every tomorrow. I like to say that we are the architects of our future. We can achieve that by many different techniques, but my personal favorites are a visualization of what I want or want to happen and staying, living on a high vibration. And what is that?
Our level of energy and feelings can be measured through emotions on a scale called vibration. When we are on a high vibration we have a high level of energy, we feel good, we are happy and joyful and our intuition, that good feeling from the inside confirms that for us. And it is the same with moments and experiences in life, the wonderful ones and the happy ones have a high vibration or are happening on a high vibration, the other ones are on a lower one.

That’s why we say “Joy is the key!”.

So basically that means that when we are on a high vibration we live life and experience life on the same high vibration. The coolest part is that we are the ones who influence our vibration, which means, that we can also influence the next experiences we get to live and the moments we get to experience.
Therefore if you know that you can make your vibration higher at any time, isn’t it wonderful that you know that at the same time you took your life in your own hands and make all future moments better?
It doesn’t cost you anything to try it out and because I already know how great it will go when you give it a try, scroll once again on the top and read again about which youtube channel I was writing before.

Poleg vseh poslov, oblikovanja, raziskovanja mojih novih modnih trendov, preživljanja časa z najljubšimi ljudmi in mojim psom, sem zelo duhovna oseba, navdušena nad vesoljem in močjo naših misli.

Ker je moja definicija uspešne ženske pač cel komplet in jaz ga z veseljem živim vsak dan.

To objavo pišem v upanju, da inspiriram tudi tebe, da vzameš življenje v svoje roke, si ustvariš boljši jutri in živiš bolj srečno življenje. Zakaj? Ker to zaslužiš in ker lahko.
To je čudovito potovanje, ki ni vedno lahko a vredno popolnoma vsake minute, ki jo preživiš na poti odkrivanja samega sebe, svoje moči in duhovne plati.

Moja najljubša učiteljica je Ana Bučevič, motivacijska govornica iz Splita na Hrvaškem, ki deli svoje znanje preko Youtube kanala Safari duha in preko svojih odličnih knjig.
Vsak mora najti svojega najljubšega učitelja, saj menim, da ga za učinkovit prenos znanja preprosto moraš začutiti. Med mojimi so še dr. Wayne Dyer, Abraham Hicks in ena in edina Louise Hay. Toplo vabljeni k raziskovanju teh in drugih odličnih avtorjev in naj čas ne bo izgovor. Zase moramo vedno najti čas, če ga ne moremo, je z našim urnikom nekaj hudo narobe in ga moramo prav zato najti še toliko bolj nujno 🙂

Eno mojih najljubših spoznanj je bilo in je še vedno, vsakič znova, da smo vsi ustvarjalci svoje prihodnosti – vsakega naslednjega trenutka, vsakega jutri. Rada rečem, da smo vsi arhitekti svoje prihodnosti. To lahko dosežemo na več načinov, moj najljubši je vizualizacija tistega, kar si želim in ohranjanje visoke vibracije. Kaj pa je to?
Naš nivo energije in počutja lahko z občutki ali emocijami merimo na določeni skali, ki jo imenujemo vibracija. Če smo na visoki vibraciji pomeni, da je naš nivo energije, počutja in dobre volje visok, kar nam potrjuje tudi intuicija z dobrim notranjim občutkom. Enako velja za trenutke in izkušnje, tisti čudoviti in z dobrim razpletom se nahajajo na visoki vibraciji, ostali na nižji.

Zato pravimo “Veselje je ključ!”.

To v svojem bistvu pomeni da, ko smo na visoki vibraciji doživljamo življenje na enaki vibraciji. Na svojo vibracijo vedno lahko vplivamo, kar pomeni, da lahko vplivamo tudi na izkušnje in dogodke, ki so pred nami. Zato če veš, da lahko zvišaš svojo vibracijo kadarkoli, kaj ni čudovito, da veš da si hkrati vzel življenje v svoje roke in izboljšal tudi vse svoje nadalnje trenutke?
Prav nič te ne stane, da poizkusiš in ker že vem kako super bo, si še enkrat poglej o katerem youtube kanalu sem govorila 🙂

With all the love in the world,

Neža